Bestuur & Beleidsplan

Bestuurdersgegevens:
Voorzitter:                                       Melanie Plaggenmarsch – De Haan
Secretaris:                                       Hans de Noord
Penningmeester:                           Peter Vosjan

Algemeen bestuurslid:

Danielle Scheers

Nathalie Villier

Veronique Geers

 

De bestuurders werken op vrijwillige basis en krijgen dus geen vergoeding.

Beleidsplan Stichting Still 2018

Onze missie

Beleidsplan Stichting Still 2018

Een prachtig klein mensje dat niet groot mag groeien. Het zet de wereld op zijn kop en laat ouders en andere familieleden achter met een onmachtig groot verdriet. Een mooie herinnering in de vorm van professionele foto’s van de korte momenten van het leven of van de korte momenten in de armen van ouders, geven een visuele herinnering die kan helpen bij het verwerken van het verlies.

Stichting Still wil zich tevens inzetten voor kinderen met een levensbedreigende ziekte of voor kinderen waarvan de ouder uitzichtloos ziek is. Het doel is om mooie herinneringen te maken voor de achterblijvende ouders of kinderen die kunnen helpen bij de verwerking van het verlies.

De fotografie is dus bedoeld, vóór het kind en van het kind.

Stichting Still bestaat sinds 2015 en is opgericht door Melanie Plaggenmarsch. De stichting is actief in ziekenhuizen, bij mensen thuis en in de fotostudio in Hardenberg. Het feit dat de stichting in slechts 2 jaar tijd ruim 1700 reportages heeft gemaakt, geeft weer welke behoefte de stichting bediend.
Voorheen richtte de stichting zich voornamelijk op het werkgebied Noord en Midden-Nederland (Overijssel, Groningen, Friesland, Utrecht) inmiddels is het netwerk van vrijwilligers zodanig uitgebreid dat Stichting Still alle ziekenhuizen in Nederland kan voorzien.

Actueel Beleidsplan

Bestuur

Stichting Still heeft een bestuur bestaande uit 6 leden (voorzitter, penningmeester, secretaris en drie algemene bestuursleden. Vier keer per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats. Voor elke bestuursvergadering kan het bestuur de coördinator van Stichting Still raadplegen of zo wenselijk uitnodigen. Op deze wijze is het bestuur volledig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het bestuur hecht grote waarde aan transparantie. Om die reden zullen de jaarverslagen van de stichting volledig terug te vinden zijn op de website van de stichting. (www.stichtingstill.nl)

Commissie van aanbeveling
Het bestuur ziet het belang om in de komende twee jaar een commissie van aanbeveling op te richten. Deze commissie bestaat uit mensen uit het werkgebied en geaffilieerde instellingen. Denk hierbij aan artsen, mensen uit het verzekeringswezen of de uitvaartbranche.
Deze commissie zal als taak hebben om de stichting positief uit dragen binnen hun werkgebied en hun netwerk in te zetten ten behoeve van de stichting. En zijn reeds goede contacten met potentiële commissieleden.

Coördinator

In 2018 heeft de stichting meer dan 1500 fotoreportages verzorgt. Om al deze reportages in goede banen te leiden maakt de stichting gebruik van twee coördinatoren. Momenteel werkt 1 van de twee coördinatoren nog op vrijwillige basis. De stichting streeft er naar om dit ook op vrijwillige basis te houden, maar is zich erg bewust van de zwakte van deze positie. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om in de komende periode van 1 jaar, onderzoek te doen naar de haalbaarheid om nog een betaalde professionele functie te maken van deze taak. Op deze wijze komt er een heldere taakverdeling en kan de coördinator zich volledig richten op de taken die deze toekomen. De coördinator fotografeert zelf niet (zoals nu wel het geval is). Hierdoor ontstaat er een betere verdeling en worden de werklasten beter verdeeld, waardoor de druk op de vrijwilligers minder wordt.

Landelijke dekking

Stichting Still bestaat inmiddels 5 jaar en heeft een gigantische groei doorgemaakt. In 5 jaar tijd heeft de stichting reeds ruim 5300 reportages gemaakt. 5300 keer een enorm emotioneel en persoonlijk portret waar nabestaanden nog vele jaren steun aan beleven.

De stichting heeft zich voor de komende 2 jaar ten doel gesteld om ook landelijke dekking te kunnen bieden. Met andere woorden; Nooit om financiële noodzaak een aanvraag af te hoeven wijzen. De haalbaarheid hiervan is afhankelijk van een aantal factoren.
Allereerst is de financiële situatie van de stichting bepalend. Ondanks dat reportages kosteloos worden aangeboden aan ouders, worden er wel kosten gemaakt. Om landelijke dekking te kunnen bieden zal de stichting over voldoende financiële middelen moeten beschikken om de kosten van de fotografen te kunnen dekken.

Daarnaast zal de stichting meer fotografen aan zich moeten binden. Iets wat lastig is vanwege meerdere redenen. Dit heeft alles te maken met de moeilijke omstandigheden waarin de fotografen terecht komen. Dit vraagt erg veel van de fotografen, zowel op technisch vlak als op persoonlijk / emotioneel vlak. Er wordt veel gevraagd van de fotografen.

Dat is de reden dat de stichting erg kritisch is op haar fotografen. Naarmate de stichting groter wordt komen er dus ook meer wervingsactiviteiten bij. Hiervoor moet tijd en middelen ter beschikking zijn. Onder het kopje financiën wordt hier meer toelichting over gegeven.

Fotografen

Fotografen die zich hebben gecommitteerd aan Stichting Still doen dit op vrijwillige basis. De werkzaamheden die zij verrichten doen zij onbetaald. Fotografen maken wel gebruik van een onkostenvergoeding. Hieronder vallen de gereden kilometers en de parkeerkosten. Gemiddeld is de stichting per reportage ongeveer €30,- euro kwijt. (Vaste lasten buiten beschouwing gelaten, deze zijn terug te vinden in het financiële jaarverslag van 2016).

Stichting Still streeft naar een landelijke dekking zodat met de beschikbare middelen en mensen de doelstelling te allen tijde kan worden gerealiseerd.

De combinatie van donateurs en de extreme bezuiniging op de kosten (geen geld uitgeven als het niet strikt noodzakelijk is), zorgen dat de stichting kan bestaan.

De fotografen zetten hun vak-expertise met veel toewijding vrijwillig in voor de stichting Still, die ze zelf opzette. Met compassie, rust en altijd respect voor de emoties en privacy van de ouders en het (stervende)

kindje. Ze maakt de foto’s op het moment dat de ouders er klaar voor zijn – het leven staat op deze momenten letterlijk even stil. De fotograaf en haar camera zijn niet bepalend en er wordt niets gearrangeerd, slechts alle liefde wordt vastgelegd in foto’s.

Doelgroep
De doelgroep van Still weet vandaag nog niet dat zij morgen doelgroep zijn. Aanstaande ouders die vol van geluk zijn in afwachting van hun ongeboren kind. Totdat er ergens in de zwangerschap iets mis gaat. Het kindje overlijdt of gaat overlijden na de geboorte. Deze ouders zijn vanaf dat moment onze doelgroep. Via ziekenhuizen en verloskundigen komen de ouders in aanraking met Stichting Still.

Ook ouders en kinderen die uitzichtloos ziek zijn behoren tot de doelgroep. In de fotostudio in Hardenberg kunnen wij deze personen een fotoreportage aanbieden. Deze reportage biedt de zieke persoon en hun (toekomstige) nabestaanden een mooie, waardige blijvende herinnering.

Momenteel woont de doelgroep vooral in Noord-Nederland. De stichting heeft zich ten doel gesteld om binnen 2 jaar een landelijke dekking te hebben.

De werkzaamheden van Still

Stichting Still Fotografie verzorgt de fotoreportages voor ouders van overleden kinderen en kinderen met een levensbedreigende ziekte. Verder verzorgt Still fotoreportages voor kinderen van ouders met een uitzichtloze ziekte. Via de website van Still of de facebookpagina kunnen ouders contact opnemen (telefonisch) met onze fotografe en coördinator voor een aanmelding. Na de aanmelding zal door onze coordinator bepaald worden of er voor deze aanmelding een fotograaf beschikbaar is en een afspraak gemaakt worden wanneer en waar de fotoreportage zal worden uitgevoerd. Dit kan zijn in het ziekenhuis, bij ouders thuis of in de studio van de fotograaf in Hardenberg. Tevens kan contact worden opgenomen door medewerkers van het ziekenhuis en zal na overleg met ouders bepaald worden waar en wanneer een fotoreportage zal plaatsvinden.

De foto’s die door de fotograaf worden gemaakt zullen worden bewerkt en worden verzonden via email, uiteraard gaat verzending in overleg met ouders.

Voor de ouders zijn er geen kosten verbonden aan de fotoreportage. Alle foto’s en auteursrechten over de foto’s zijn van hen en worden via de mail aan hen verzonden of volgens afspraak afgehaald in de dichtstbijzijnde studio.

Tot slot is er voor ouders van vlinderkindjes die veel te vroeg worden geboren de mogelijkheid een gehaakt of gebreid omslagdoekje en mutsje voor de fotoreportage te krijgen. Deze omslagdoekjes en mutsjes worden door vrijwilligers gehaakt of gebreid.

De wijze waarop Stichting Still fondsen en donaties werft.

Stichting Still heeft veel contacten via social media (facebook) en de website (www.stichtingstill.nl). Deze platformen worden ingezet om geld in te zamelen.

(Semi-)structureel verwerft Stichting Still inkomsten via:

  • –  Loterij in december
  • –  Donaties via website
  • –  Donaties via ouders / families van gefotografeerde kinderen
  • –  Charitatieve evenementen
  • –  sms FOTO naar 4333
  • –  Actieve benadering van bedrijven en fondsenVoor de komende jaar / 2 jaar wil de stichting nog meer richten op inkomstenwerving. Een bittere noodzaak om landelijke dekking te kunnen realiseren. en goede follow-up met ouders na een fotoreportage. Dit zijn mogelijkheden die tot op heden nog niet voldoende inkomsten genereren maar waar nog meer mogelijkheden zijn.Daarnaast zal het bestuur heeft het bestuur zich ten doel gesteld om binnen 2 jaar een structurele financiële partner aan zich te binden. De mogelijkheden die hiervoor verkend zullen worden zijn verzekeringsmaatschappijen en uitvaartverzekeraars.De wijze van beheer van fondsen en vermogen door Stichting StillDe penningmeester van Stichting Still zal de binnengekomen donaties en fondsen beheren. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld en de inkomsten en uitgaven zullen worden beheerd. De penningmeester informeert periodiek de overige bestuursleden over de financiële aspecten om zo hierin aan het bestuur inzicht te geven.De penningmeester legt verantwoording af aan het bestuur en uitgaven worden door het volledige bestuur geaccordeerd.

Extern accountantsbureau Rouwhorst en Maertzdorff te Zieuwent controleert de financiële administratie van de stichting en vat deze samen in het financiële jaarverslag. Het financiële jaarverslag is opgesteld volgens de richtlijn verslaglegging C2.

Besteding van fondsen en vermogen door Stichting Still

De beschikbare fondsen en het vermogen zal worden ingezet om de doelstelling van Stichting Still te realiseren. Hieronder behoren de door de fotograaf gemaakte onkosten (vervoers-en opvangkosten) de kosten voor studiohuur, webdesign, server, telefonie. Ook zal er foto-apparatuur aangeschaft worden, waar de vrijwillige fotografen gebruikt van kunnen maken. Zo is de stichting minder gevoelig voor technische defecten van het materiaal van de fotografen. Een back-up. Verder zullen de middelen worden ingezet om een langdurig bestaan te realiseren en betere landelijke dekking. Zo zal een deel worden besteed aan fondsenwerving, marketingactiviteiten waaronder begrepen divers foldermateriaal over de stichting.

Vestiging en bezoekadres Stichting Still (uitsluitend op afspraak)
Stationsstraat 25 (1e verdieping)
7772 CH Hardenberg
www.stichtingstill.nl E-mail: info@stichtingstill.nl Spoed: 0633369697

Voorzitter: Melanie Plaggenmarsch  –  info@stichtingstill.nl

Penningmeester: Peter Vosjan – finance@stichtingstill.nl

Secretaris: Hans de Noord

Coordinator: Denise de Smit – denise@stichtingstill.nl

Download hier het Financieel jaarverslag 2017

Hier het Financieel jaarverslag 2018

En hier het Stichting Still-Fotografie Rapport 2019